HET HUIS VAN DE OCEANEN

PARIJS

De OCEAN HUB

Het Maison des Océans, een historisch monument in het hart van de universiteitswijk, werd in 1911 ingehuldigd om onderwijs en conferenties over oceaanwetenschappen te organiseren.
Het is nu een echte “bijenkorf” gewijd aan de oceaan en het milieu, die naast het Oceanografisch Instituut de belangrijkste actoren voor de bescherming van de oceanen onder één dak verenigt: de Prins Albert II Stichting, de Stichting voor Onderzoek naar Biodiversiteit (FRB), het Platform Oceaan en Klimaat (POC), de speciale gezant van de Verenigde Naties voor de oceanen, de Internationale Commissie voor het Wetenschappelijk Onderzoek van de Middellandse Zee (CIESM), de CRIOBE, enz.
Het is ook een centrum voor ontmoetingen en symposia, voor conferenties op hoog niveau waar deskundigen, ondernemers, politieke besluitvormers en het maatschappelijk middenveld worden samengebracht rond de grote thema’s van duurzaam beheer van de oceanen en het milieu (klimaat, duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, enz.).

BELANGHEBBENDEN VERENIGEN ZICH OM DE OCEAAN TE BESCHERMEN

Het Maison des Océans in Parijs is een echt milieuknooppunt waar belangrijke actoren op het gebied van milieu en oceaanbescherming bijeenkomen: het Oceanografisch Instituut, de Prins Albert II Stichting, de Stichting voor Onderzoek naar Biodiversiteit (FRB), het Platform voor Oceaan en Klimaat (POC), de teams van de Speciale Gezant van de Verenigde Naties voor de Oceanen, de Internationale Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CIESM), de CRIOBE, enz.

Het organiseert regelmatig internationale conferenties waar deskundigen, ondernemers, politieke besluitvormers en het grote publiek bijeenkomen om de grote uitdagingen van duurzaam oceaanbeheer en aanverwante milieuvraagstukken (klimaat, duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, enz.) te bespreken.

Onze partners in het oceaanhuis

De aanwezigheid van belangrijke milieuactoren in het Huis van de Oceanen schept synergieën en mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieubehoud in het algemeen.

Het is deze unieke en samenbindende positionering die het Oceanografisch Instituut er in 2014 ook toe bracht een van de stichtende leden te zijn van het Platform Oceaan en Klimaat, dat een internationaal netwerk verenigt dat nu meer dan 70 leden telt.

Al onze partners en huurders van het Huis van de Oceanen dragen bij tot het leven van deze plaats door het organiseren van privé- of openbare evenementen.

Prins Albert II van Monaco Stichting

In juni 2006 besloot Z.S.H. Prins Albert II van Monaco zijn stichting op te richten om een antwoord te bieden op de zorgwekkende bedreigingen van het milieu op onze planeet. De Prins Albert II van Monaco Stichting zet zich in voor de bescherming van het milieu en de bevordering van duurzame ontwikkeling op wereldschaal. De Stichting steunt initiatieven van openbare en particuliere organisaties op het gebied van onderzoek, technologische innovatie en sociaal bewuste praktijken. De Stichting financiert projecten in drie belangrijke regio’s en richt zich op drie hoofdgebieden.

De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN)

De IUCN – de Internationale Unie voor Natuurbehoud – werd opgericht in 1948 en verenigt staten, overheidsinstanties en een breed scala van niet-gouvernementele organisaties in een uniek samenwerkingsverband: meer dan 1000 leden in 148 landen.
IUCN heeft ook een netwerk van meer dan 10.000 vrijwillige deskundigen die hun kennis inbrengen via zes gespecialiseerde Commissies. Het secretariaat van de IUCN bestaat uit een wereldwijd hoofdkwartier in Zwitserland en 42 regionale en landelijke kantoren.
Het Franse Comité van de IUCN is het netwerk van organisaties en deskundigen van de internationale unie voor het behoud van de natuur in Frankrijk. Het omvat momenteel 2 ministeries, 8 overheidsagentschappen, 42 niet-gouvernementele organisaties, en een netwerk van ongeveer 250 deskundigen in thematische commissies en werkgroepen.

Platform Oceaan en Klimaat (POC)

Het Oceaan- en Klimaatplatform (OCP) is een internationaal netwerk van meerdere belanghebbenden, dat op 10 juni 2014 ter gelegenheid van Wereld Oceaandag is opgericht met de steun van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van de UNESCO.
Vandaag telt de POC meer dan 70 leden – onderzoeksinstellingen, NGO’s, aquariums, de privé-sector, Franse instellingen en internationale agentschappen, en lokale overheden – die samenwerken om de volgende boodschap uit te dragen: “een gezonde oceaan voor een beschermd klimaat”. Hoewel de oceaan bijzonder kwetsbaar is voor klimaatverandering, is hij ook een bron van mitigatie- en aanpassingsoplossingen.

Door zijn rol als interface tussen wetenschap en beleid bevordert het POC reflectie en uitwisseling tussen de wetenschappelijke gemeenschap, het maatschappelijk middenveld en de politieke wereld. Het is de bedoeling een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden te mobiliseren om ervoor te zorgen dat beleidsmakers en het grote publiek meer rekening houden met de wetenschappelijke boodschap over de interacties tussen de oceaan, het klimaat en de biodiversiteit.

De Stichting voor Biodiversiteitsonderzoek (FRB)

De opdracht van de Foundation for Research on Biodiversity (FRB) is het ondersteunen van en optreden bij onderzoek om de kennis over biodiversiteit te vergroten. Zijn originaliteit ligt in zijn rol als interface tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de burgermaatschappij en de zakenwereld. De FRB is in 2008 – op initiatief van de ministeries die bevoegd zijn voor onderzoek en ecologie – opgericht door acht openbare onderzoeksinstellingen. Sindsdien hebben LVMH, Ineris en de universiteit van Montpellier zich bij hen gevoegd.

Het stimuleren van innovatie, het bevorderen van wetenschappelijke projecten die verband houden met de samenleving en het ontwikkelen van studies, syntheses en expertise zijn allemaal acties die centraal staan in haar systeem. Tot op heden hebben bijna 250 organisaties, verenigingen, bedrijven, beheerders en plaatselijke overheden zich bij de FRB aangesloten met één doel: samenwerken om de wetenschappelijke uitdagingen van de biodiversiteit aan te gaan.

De Internationale Commissie voor het wetenschappelijk onderzoek van de Middellandse Zee (CIESM)

Het CIESM steunt multilateraal onderzoek in de Middellandse en Zwarte Zee sinds 1910, toen het werd opgericht. Het CIESM, dat een regio bestrijkt die al veel te lang door historische conflicten is verscheurd, vormt een uniek forum voor wetenschappelijke uitwisseling en dialoog, en brengt duizenden onderzoekers samen die samen de nieuwste technologieën en benaderingen gebruiken om een zeer blootgestelde zee te begrijpen, te bewaken en te beschermen. De Commissie is dus in staat om de prioriteiten van het bassin op het gebied van marien en milieuonderzoek met de grootst mogelijke onpartijdigheid te verdedigen, daarbij gesteund door de politieke steun van haar 23 lidstaten.

Centrum voor Insulair Onderzoek en Milieuwaarnemingscentrum (CRIOBE)

Het CRIOBE is een van de meest vooraanstaande Franse laboratoria voor de bestudering van koraalecosystemen. Sinds 2010 leidt CRIOBE het CORAIL Laboratory of Excellence (LABEX), dat 9 instellingen en 4 overzeese universiteiten verenigt.

Het CRIOBE, opgericht in 1971, is sinds 2013 een onderzoeks- en service-eenheid van het CNRS die docent-onderzoekers, onderzoekers en administratief en technisch personeel van het CNRS, het EPHE en de UPVD samenbrengt. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit verschillende disciplines – ecologie, genetica, chemie – op twee belangrijke geografische locaties, de campus van de universiteit van Perpignan in Frankrijk en het veldstation op het eiland Moorea in Frans-Polynesië.

Bureau van de speciale gezant van de Verenigde Naties voor de oceanen

De speciale gezant is verantwoordelijk voor het aanzwengelen van gezamenlijke inspanningen om gevolg te geven aan de resultaten van de VN-conferentie over de oceanen, die werd gehouden ter ondersteuning van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. De speciale gezant zal derhalve verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de dynamiek voor het behoud en het duurzame gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Zie ook