H.S.H. Prins Albert II van Monaco

Toespraak over de Oceaan

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Internationale Unie voor Geodesie en Geofysica, in het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs, heeft Z.S.H. Prins Albert II, eregast, de status van erelid gekregen en een toespraak gehouden.

Video afspelen

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 24 sept. 2019

het vorstendom zet zich in voor het klimaat

De regering van Monaco streeft naar koolstofneutraliteit en geeft zichzelf de middelen om dat te bereiken, verklaarde prins Albert II tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In zijn toespraak legde de Vorst ook de nadruk op de rol van de bossen en meer nog op die van de oceaan. Monaco heeft er “historisch gezien voor gekozen de wetenschap te steunen”, voegde hij eraan toe.

Klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit zijn geen geïsoleerde crises, maar twee alarmerende symptomen van het Antrhopoceen die in synergie moeten worden aangepakt.

- Parijs, hoofdkantoor UNESCO - 29 juli 2019

Eeuwfeest van de Internationale Geodetische en Geofysische Unie

De vurige behoefte om de oceaan te beschermen heeft de tijd van ontdekking en kennis van de zeeën, die van mijn betovergrootvader, opgevolgd.

Monaco streeft ernaar zijn wil te blijven volgen en zijn nalatenschap vruchtbaar te maken door zijn boodschap te actualiseren.

Door zijn eigen initiatieven en door zijn partners voor te stellen hun eigen acties door te geven en te versterken, streeft het Vorstendom ernaar een “stem van de oceaan” te zijn…

- Monaco Blue Initiative, 25 maart 2019

opening van de MBI #10

Er is een uitspraak van de grote historicus Jules Michelet die me vaak te binnen schiet als ik dit Oceanografisch Museum binnenkom, dat hier aan de Middellandse Zee ligt.

“Het is met de zee dat alle geografie moet beginnen”.

Wij weten ook dat alle geschiedenis met de zee moet beginnen, want wij weten dat wij uit de oceaan zijn geboren en dat onze beschavingen uit de zee zijn voortgekomen.

Maar het is ook door de zee, meer en meer, dat elke economie moet beginnen.

Ik ben er zeker van dat alle politiek, moraal en filosofie meer en meer bij de zee zullen moeten beginnen.

- Monaco, Oceanografisch Museum, 16 april 2019

Vergadering van de Europese Oceanografie Centra

Ik denk dat het nodig is, zoals u zei, om een beter inzicht te krijgen in het grote publiek [sur les questions des sciences de l’océan]. Mensen houden van informatie die een verhaal vertelt, en als we hun aandacht kunnen vestigen op verschillende manieren om dat verhaal te vertellen, en op een meer boeiende manier, denk ik dat dat zeker zou helpen.

Luister naar de opgenomen toespraak in het Engels.

00:00
00:00
  • Ecouter le discours (anglais) 00:00
Video afspelen

- New York, VN-hoofdkwartier, juni 2017

Toespraak over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor de Oceaan

Nu de internationale gemeenschap de oceanen onder de loep neemt en het beginsel van een essentiële collectieve verantwoordelijkheid ten aanzien van deze oceanen uitdraagt, moet ik denken aan de bekende uitspraak van Aristoteles: “Er zijn drie soorten mensen: de doden, de levenden en zij die naar zee gaan”, een uitspraak die de situatie van onze zeeën samenvat, die al te lang aan de gemeenschappelijke wetten van de mensheid lijken te ontsnappen.

- Marrakesh, 12 november 2016

COP 22-bijeenkomst - Marrakesh

Nu de wereld bereid is zich om de zeeën te bekommeren en een nieuwe manier te bedenken om met de zeeën te leven, is het onze plicht concrete, nuttige en doeltreffende oplossingen voor te stellen, die als enige de instandhouding van de zeeën mogelijk zullen maken, en zo hun onmisbare vermogen om de klimaatverandering te temperen, in stand zullen houden.

OOK TE ZIEN

Toespraak van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco, ter gelegenheid van de 74e zitting van het Comité voor de bescherming van het mariene milieu, Londen – 13 tot en met 17 mei 2019, Internationale Maritieme Organisatie.

Toespraak van Z.S.H. Prins Albert II van Monaco tot de directeur-generaal van de UNESCO op de eerste planningsvergadering voor het VN-decennium van de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling